spelasudokuonline logo

Tips för sudoku

Välj en svårighetsgrad för att börja Spela Sudoku Online.


Nybörjare
Lätt
Normal
Svår
Extrem

Metoder och tips för att lösa sudoku

Ett sudoku består av 9 rader, 9 kolumner och 9 boxar. Det innebär att varje rad, kolumn och box består av 9 rutor där siffrorna 1-9 ska placeras. Spelet går ut på att placera in siffrorna på spelplanen där varje siffra bara får förekomma en gång per rad, kolumn och ruta. Ett enkelt sudoku har en spelplan som ovan och oftast även med förifyllda siffror, vanligtvis 17 stycken, vilket gör att det går ganska fort att tänka ut vart siffrorna ska placeras ut på spelplanen. Ett mer avancerat sudoku kan bestå av flera delar där varje del innehåller 9 boxar men det förekommer även spelplaner där en box av varje spelplan går in i varandras boxar, vilket gör det lite knepigare att lösa.

Att lösa ett enkelt sudoku

Ett sudoku har 81 rutor fördelat på 9 rader, 9 kolumner och 9 boxar. Varje rad, kolumn och box får bara innehålla samma siffra en gång vilket innebär att siffrorna 1 till och med 9 ska finnas i varje rad, kolumn och box. Finns siffran 1 i första raden och i den första boxen kan inte siffran 1 sättas in i denna box för någon av de två andra raderna och kolumnerna i boxen. Därför är det enklast att först kontrollera varje siffra för sig. Du börjar med att kontrollera om siffran 1 finns i den första boxen, den första raden eller den första kolumnen. Saknas siffran 1 kan du placera in siffran i första rutan på spelplanen. Nu får inte siffran 1 förekomma fler gånger i denna rad, kolumn eller box vilket innebär att du har två rader och två boxar till ditt förfogande att placera in siffran ett på nytt och så vidare upp till siffran 9, för den första raden av boxarna, tre raderna. Därefter så fortsätter du med de mellersta boxarna för att slutligen sätta in nummer i den sista raden av boxar.

Hitta fler tips och spela sudoku på Sudokukryss.se och Internetsudoku.se.

Meny Mer Sudokun & spel
© 2022 SpelaSudokuOnline.se | Cookies | Sitemap